Om Kari Kokko

Kari Kokko

Jag arbetar som klassisk homeopat i 1700-tals geniet Samuel Hahnemann's anda. Jag har 20 års erfarenhet av att hjälpa både människor och djur. Innan homeopatistudierna på 80-talet studerade jag matematik och fysik på Stockholms universitet, en del sociologi hann jag med också. Jag trodde jag skulle bli astronom. Men livet ville något annat! Läkaryrket lockade mig ett tag i tonåren men jag ville inte skära i människor eller djur och inte heller plåga någon med smärtsamma ingrepp.

Jag delade inte heller sjukvårdens syn på människokroppen. Jag var och är övertygad om att alla våra organ har en funktion; blindtarmsbihanget (appendix) är ett bra exempel. Att blodet är helt unikt för alla människor ett annat. Dessutom har jag idag så mycket erfarenhet att jag vet att det inte finns en enda obotlig sjukdom! Det finns naturligtvis människor som är obotligt sjuka. Men det är ju inte samma sak! Det tål att upprepas i dessa tider; det finns inte en enda sjukdom som inte någon har blivit botad ifrån någonstans på jorden!

Så en dag när jag var på väg att börja fördjupa mig i astronomin på allvar så korsade människor som fått homeopatisk hjälp min väg. Mitt intresse för medicin väcktes på nytt och jag insåg plötsligt att jag visst kunde arbeta som en läkare utan att ge avkall på mina övertygelser. Numera har jag studier på Naturmedicinska Fackskolan i Stockholm, på Eberling institut i Österrike, hos George Vithoulkas i Grekland och andra utbildningar runt om i världen bakom mig. Jag var verksam som lärare i homeopati på Naturmedicinska Fackskolan (1992-1996) och numera arbetar jag och föreläser runt om i Sverige och England.


Kari Kokko -


I have been working as a classical homeopath for over 25 years, inspired by the spirit and work of the 1700-century genius and father of Homeopathy, Samuel Hahnemann. My focus has been on helping both humans and animals.
Before my education in homeopathy in the 80s, I studied mathematics and physics at Stockholm University as well as sociology. I thought my career would be in astronomy but my life took an unexpected turn! Medicine attracted me for a while in my teens but I did not want to cut people or animals, nor torment someone with a painful procedures.

I was and am even more convinced that our body has individual particular patterns and that every beings blood has a unique individual picture. In addition, I have today so much experience that I know that there is only one incurable disease! Of course there are people who are terminally ill, however that's not the same thing! It bears repeating in these times, I believe that there is not a single disease that has not been healed anywhere on this Earth!

Around the time I was about to begin seriously begin my career in astronomy, my interest in medicine was awakened again, and I suddenly realized that I knew could work helping people without compromising my beliefs.
I then studied at the Nature Medicine Trade School in Stockholm, the Eberling Institutes in Austria, with George Vithoulkas in Greece as well as extensively in other programs around the world behind me. I lectured as a teacher of homeopathy in the Herbal Trade School (1992-1996) but now I work and lecture all over Sweden and the UK.